Even voorstellen……

Mijn naam is Maartje van Hulten.
In mijn praktijk bied ik individuele begeleiding in de vorm van remedial teaching aan kinderen van 4 tot en met 14 jaar, bij wie het leren niet verloopt zoals verwacht en die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Die begeleiding geef ik in mijn praktijk in Wijchen, op school of aan huis.

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en werk volgens de richtlijnen van deze vereniging.

Achtergrond

In augustus 2012 ben ik gestart met mijn praktijk. Vanaf dat moment begeleid ik kinderen met diverse hulpvragen op het gebied van lezen, begrijpend lezen,  taal, rekenen/ wiskunde,  leren leren. De kinderen zitten in het basis- en/of voortgezet onderwijs. Naast mijn praktijk werk ik als intern begeleider in het basisonderwijs. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen.

In al die jaren dat ik nu werk in het basisonderwijs heb ik me verdiept in o.a. rekenen, begrijpend lezen,  motivatieproblemen. Verschillende kinderen zijn ongemotiveerd.  Ik merk dat kinderen vaak niet weten, waarom ze iets moeten leren.  Het is belangrijk om kinderen mee te nemen in de ontwikkeling, zodat ze zien welke vooruitgang ze boeken en daarnaast waarvoor ze het moeten leren. Ik bespreek de doelen die opgesteld worden voor een periode altijd door met het kind. We bekijken samen hoe we met de doelen aan de slag gaan en evalueren dit ook regelmatig. Ik merk hierdoor grote betrokkenheid en hierdoor wordt het kind ook weer gemotiveerd om te leren en te oefenen. 
 

Ik heb me na de Pabo verdiept in remedial teaching (rt) en tijdens die rt-opleiding heb ik me gespecialiseerd in leesproblemen en dyslexie. Na afronding van deze opleiding ben ik full-time gaan werken in het basisonderwijs. Naast het lesgeven in de groep heb ik begeleiding gegeven aan leerlingen met een rugzakje. Mijn interesse in het werken met deze leerlingen werd steeds groter en in 2008 kreeg ik de kans om aan de slag te gaan als intern begeleider. Als intern begeleiden coach  ik leerkrachten en ouders in het begeleiden van de kinderen. Dit vind ik erg leuk om te doen. Op de verschillende scholen waar ik als leerkracht werkte, heb ik diverse kinderen begeleid bij rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen en ook op sociaal emotioneel gebied.

De laatste jaren zie je steeds vaker dat kinderen problemen hebben met het leren rekenen. Ik vind het interessant om te onderzoeken waar de problemen precies zitten en wat de oorzaken kunnen zijn. Zo is onderzocht dat rekenstoornissen ongeveer even vaak voorkomen als leerstoornissen. Een belangrijk verschil met dyslexie is dat rekenstoornissen zelden alleen lijken voor te komen. Vaak is er ook sprake van bijvoorbeeld een stoornis op het gebied van taal, geheugen, rijping, aandacht of van visueel ruimtelijke aard.

Om me steeds verder te verdiepen en bij te blijven in de nieuwe ontwikkelingen, heb ik diverse cursussen gevolgd op het gebied van les- en opvoedmethoden, zoals Leespraat, Leesrace, Rekenlijn, Triple P, Kids Skills. Deze laatste, Kids’ Skills,  is een methode waar het kind in het middelpunt staat, een methode waar gekeken wordt naar wat het kind kan leren, opbouwen en ontwikkelen. Kinderen leren op een positieve, constructieve manier problemen te overwinnen door zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Kids’ Skills is gebaseerd op het idee dat kinderen eigenlijk geen problemen hebben, maar dat zij bepaalde vaardigheden nog niet hebben geleerd. Dat betekent dat de meeste problemen waar kinderen mee worstelen, angsten, slechte gewoonten of stoornissen, kunnen worden gezien als het missen van voldoende vaardigheden. Door relevante vaardigheden aan te leren, overwint het kind de problemen die met dat gemis samenhangen. Om Kids’ Skills op een goede manier te kunnen gebruiken, is het belangrijk voor het kind om zich een nieuwe manier van denken eigen te maken. Er wordt niet veel aandacht besteed aan het zoeken naar de oorspronkelijk oorzaak van het probleem van het kind, de methode concentreert zich op wat het kind moet leren.
Kids Skills is een methode die ik ook toe pas in mijn praktijk. Ook werk ik steeds vaker met "teken je gesprek". Door het visueel te maken met een kind, wordt het veel duidelijker waar het kind tegenaan loopt. Vanuit daar kunnen er dan doelen opgesteld worden met het kind samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 • Adres gegevens

  Maartje van Hulten
  Homberg 3617
  6601XA Wijchen

 • Neem contact op

  T: 06-42250704
  E: info@maartjespraktijk.nl

 • Ingeschreven bij

  KVK nr: 55653170
  LBRT lidnr: 162853